Böcker

Under Ukrainas blåa himmel

Läs mer Köp här

Jag hör luften/Oigo el aire

Läs mer Köp här

Under södra Lapplands höga himmel

Läs mer Köp här

Såsom en smärt gran

Läs mer Köp här

Det sista fotografiet

Läs mer Köp här

Kära Selma! Litteraturpristagarnas tacktal 1984–2021

Läs mer Köp här

I den djupa skogens famn

Läs mer Köp här

Som om skogen växte på träd

Läs mer Köp här

Till dem det angår

Läs mer Köp här

Dikter, fotografier, protokoll

Läs mer Köp här

Jag går där jag gick

Läs mer Köp här

Hoppets territorium

Läs mer Köp här