PRESSBILDER

Ladda ner omslag (jpg)

DETAILJER

Pris 145 kr
ISBN 978 91 86699 58 1
Språk Svenska
Kategori ,
Utgivning 2019-10-03
Format Inbunden
Sidor 112
KÖP

Dikterna i Varje morgon går jag ner till sjön och fotograferar vattnet är ett slags dagbokspoesi, nedtecknad under promenader till en sjö, genom landskapet och årstiderna. Det är en poesi av koncentrerade iakttagelser och reflektioner, snabba meddelanden ur stunder av ensamhet och närvaro.

Att förena dikter och texter med fotografier gjorde Bengt Berg också i förra bok Jag går där jag gick, men denna gång är det bara dikter i det korta formatet som får spelrum. De s.k. protokollen, är handskrivna noteringar och teckningar från de återkommande telefonsamtal som förts mellan Bengt Berg och hans gode vän Staffan Söderblom. Boken har också vidare förgreningar i österled genom samarbetet med de kinesiska konstnärerna LAM & Cherry, som förutom por-trätten i boken också initierat två konstutställningar med utgångs-punkt i Bengt Bergs dikter, som översatts till kinesiska, japanska och koreanska i projektet

Bengt Berg prisas för sin diktning i Kina

Vid sitt nyligen avslutade besök i mångmiljonstaden Guangzhou (gamla Kanton) förärades den värmländske poeten Bengt Berg.

The poetry and architecture international contemporary art award (PACA). Bakom priset finns en samling kulturellt verksamma poeter, författare, arkitekter, artister och filmare. Priset, som tidigare tilldelats den polske poeten Adam Zagajewski och den amerikanska författaren Rita Dove, består av en glasskulptur, Nordic light, av den kinesiske konstnären Y. P. Cheung.

Innan dessa prisceremonier deltog Bengt Berg i Chengdu International Poetry Week (4–8 sept.), där han blev invald i styrelsen för WPM, World Poetry Movement, som arbetar för en värld utan murar och poesi utan gränser.

DELA