Diktsamling

Till dem det angår

Läs mer Köp här

På kyrkogården i södra Lappland

Läs mer Köp här

Dikter, fotografier, protokoll

Läs mer Köp här

Jag går där jag gick

Läs mer Köp här

Till de rara ordens försvar

Läs mer Köp här