Diktsamling

Under Ukrainas blåa himmel

Läs mer Köp här

Under södra Lapplands höga himmel

Läs mer Köp här

Till dem det angår

Läs mer Köp här

Dikter, fotografier, protokoll

Läs mer Köp här

Jag går där jag gick

Läs mer Köp här