Integritetspolicy

Personuppgifter

Vi måste alltså samla vissa uppgifter, men all behandling av dem sker i enlighet med gällande lag. Inom EU/EES gäller från maj 2018 numera också den särskilda Dataskyddsförordningen (GDPR). Införandet av den medför bl.a. att vi skall kunna redogöra för vilka personuppgifter vi samlar in, vad vi kommer att använda dem till och vad syftet är med det. Inga företag skall kunna ha några dolda syften med de personuppgifter som man samlar in. GDPR ger också en ökad rätt för privatpersoner att tacka nej till lagring av personuppgifter och att få dem raderade om det inte finns några legitima skäl för insamlandet. De skall inte längre kunde användas för tex. oönskad direktreklam.

Med personuppgifter menar man alla uppgifter som på något sätt rör dig och kan identifiera dig som individ. Det kan vara självklara saker som namn, personnummer och adress eller bilder på dig och andra kontaktuppgifter, men också din IP-adress och de flikar du besökt och val du gjort på hemsidan. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör med den informationen, t.ex. sändlistor för nyhetsbrev, registrering i Heidruns Bokvänner och all hantering vid försäljning av böcker.

Heidruns Förlag behandlar bara sådana personuppgifter som du själv på olika sätt har gått med på att lämna oss (eller som vi lagligen måste samla in). När du går in på vår hemsida, t.ex., får du lämna medgivande till att vi använder cookies, när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev går du med på att uppge namn och mailadress, när du loggar in respektive betalar går du med att lämna de uppgifter som då krävs.

Vilken rätt har Heidruns Förlag att alls behandla personuppgifterna?

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, om det är nödvändigt för att vi skall kunna genomföra ett avtal med dig, om vi har ett annat legitimt och berättigat intresse t.ex. av att utveckla vår webbplats, våra produkter eller tjänster och i övrigt alltid enbart med ditt samtycke.

Hur länge lagrar Heidruns Förlag uppgifterna?

Alla uppgifter som vi samlat in raderas när de inte längre behövs för ändamålen. Du kan förstås också alltid när som helst själv begära att de raderas.

Vilken rätt har jag till mina egna personuppgifter?

Du har enligt gällande regler alltid rätt att när du så önskar

  • få tillgång till dina personuppgifter hos Tranan;
  • få felaktiga personuppgifter rättade;
  • begära att Heidruns Förlag skall sluta behandla dina personuppgifter;
  • begära att vi skall radera dem helt;
  • begära att vi skall begränsa behandlingen;
  • ha rätt till dataportabilitet;
  • återkalla ett tidigare lämnat samtycke till viss behandling;
  • invända mot behandlingen av personuppgifterna.

I samtliga fall kan du kontakta oss med din begäran.  I vissa fall innebär det att du inte längre kan köpa böcker hos oss, eftersom vi måste ha uppgifter om t.ex. din adress för att kunna skicka beställda varor till dig.

Om du anser att Heidruns Förlag behandlar dina uppgifter i strid mot lag eller andra regler har du dessutom alltid möjlighet att också sända dina klagomål till aktuell tillsynsmyndighet.

Heidruns Förlag
Fensbol 39
685 93 Torsby
info@heidruns.se