Inez Assk

PRESSBILDERInez Assk berättar:
Jag är född 1937 i Finnsjön i norra Värmland och redan som ung ville jag ägna mig åt den textila banan. Efter en utbildning i klänningssömnad i Arvika och ett års vävande i Karlstad utbildade jag mig vid seminariet i Stock¬holm och därefter arbetade jag som textillärare i 40 år. Det textila har varit både mitt arbete och största intresse: Textila tavlor, dukar och väggbonader.
Av Länshemslöjden i Värmland har jag erhållit hederstiteln ”Utmärkt värmländsk slöjdare”, vilket var en stor ära. Eftersom jag blev bosatt i Sunne föll det sig naturligt att delta i ett stickkafé på hembygdsgården.
Många kurser har jag hållit men det viktigaste har varit att föra kulturskatten Maria Nordvalls vantar vidare till eftervärlden.

BÖCKER