Maria “Vildhjärta” Westerberg!

augusti 20th, 2020

Maria Westerberg, för många mera känd som ”Vildhjärta, har skördat både skratt- och gråtretande reaktioner för sitt konstnärliga arbete vars energi, innehåll och mening hon alltid har hämtat ur skogen. Och på något sätt önskar hon återbörda detta till skogen. Som ett svar på trädens och det övriga växandets frågor. Eller som en replik till sina meningsmotståndare som i skogen enbart ser tillväxt, eller andra mätbara värden. Med sina utställningar, böcker och i dikter har Vildhjärta tagit ställning för skogens rätt att vara skog. Skogen finns också mellan träden, under dem och ovanför. Skogen finns till och med långt bortom de marker där den har sina rötter, nämligen i oss levande varelser som en känsla, en tillhörighet.

Jag väljer skogen och den magiska ömhet som finns i varje pinne.  Det är min revolution.
Maria Westerberg

*****

Nya böcker, liksom titlar från vår backlist kan beställas direkt från www.heidruns.se/butiken

Kontakt kan uppnås via info@heidruns.se eller mobil 070 511 85 34 (Gun-Britt); 070 582 76 08 (Bengt).

Vi håller i, vi håller ut och hoppas på en ljusnande framtid!
Bengt & Gun-Britt

Next