Klicka på bilden för högupplöst pressbild 
© Håkan Hagegård

SVEN SMEDBERG

Sven Smedberg är född 1941, bosatt i Mangskog i Västra Värmland. Studier i humaniora i Uppsala, fil. kand. Har under många år varit verksam på Ingesundskolorna, bl.a. som rektor för Ingesunds folkhögskola, främst med teater. 1966 debuterade han som poet med diktsamlingen Digitalis. 

“Det är inte varje dag Sverige får en ny betydande diktare…”, skrev den danske författaren och litteraturkritikern Poul Borum 1996. “Sven Smedberg heter han och… debuterade redan 1966 med en diktsamling… återkom 1975 med Därute – härinne, på ett litet förlag, en charmerande och improviserat och originell samling kortdikter. Sedan gick det 17 år och 1992 kom på ett annat småförlag den mycket vackert tryckta Drift, som verkligen var ett stort genombrott även om det var få som upptäckte det. Och nu kommer hans fjärde bok Irr, på ett riktigt förlag, vilket i praxis betyder större spridning och flera recensioner. Sven Smedberg är en diktare i den stora modernistiska lärda traditionen från Ezra Pound och Eliot. 
I svenskt sammanhang kan man läsa honom tillsammans med Ekelöf (Grekland) och Lindegren (musikteatern), även om det snarare är en förbisedd poet som Sven Alfons han påminner om. Men Smedberg är först och främst ytterst orginell. Och svår. Det går inte att förneka. Men det är också spännande, långsamt att läsa sig in i ett författarskap.”(Poul Borum, Kvällposten 1996 03 14) 

Utgivna böcker:
Digitalis. 1966
Därute – härinne, 1975
Drift. 1992
Irr. 1996
Vidal! 1998
Tjusning – om Rackenkonstnärerna 2003″, 
tillsammans med Per-Inge Fridlund 
i Felicias hus. 2004
Allhelgonanatt, 2007
Strandbarnet, 2010
Zetterquist – en krönika om den värmländska
musiker- och konstnärssläkten, 2010 eget förlag
Klässbols Linneväver – att väva sin historia, 2010

Översättningar:
Georg Johannesen: Ars morendi/Ars vivendi. 2004
Stephen Nachmanovitch: Spela fritt, Bo Ejeby förlag 2004 

Övrigt: 
Uppläsning av egna verk, samtal om poesi.