Klicka på bilden för högupplöst pressbild 
© Heidruns Förlag

GRETE RANDSBORG JENSEG

Grete Randsborg Jenseg är född 21 maj 1937. Hon är verksam som författare och dramatiker på heltid sedan 1993. Hon är också skådespelare och pedagog. Hon har varit verksam som departementskonsulent i Barne og familjedepartementet i 13 år. Hon har fått norska Statens stipendium for äldre fortjente kunstnere.
Grete har hittills skrivit 18 böcker varav 13 blivit översatta till andra språk. Hon är representerad i ett 20-tal antologier varav hon varit medredaktör i två. Författaren har skrivit över 40 program för norsk barn-tv, NRK, över 30 program för “Barnetimen for de minste”. Manus till två Nordvisionsfilmer och en Eurovisionsfilm för barn, m.m.
Grete Randsborg Jenseg bor ömsom i Oslo, ömsom i Sörmark i norra Värmland. Om sitt skrivande har hon sagt:
– Vare sig jag skriver för barn, ungdomar eller vuxna så handlar det om de eviga, existentiella frågorna: Varför är vi här på jorden, vad gör vi med varandra? Men när jag skriver för de små och unga vill jag också ingjuta hopp och livslust …