Bengt Berg

Den senaste boken, Varje morgon går jag ner till sjön och fotograferar vattnet, med dikter, fotografiska bilder, kinesiska porträtt och protokoll från samtalen med Staffan Söderblom, har fått fin kritik och ansluter sig till det vandrande som pågår redan i den förra boken Jag går där jag gick.

Samarbetet med de kinesiska konstnärerna LAM & Cherry har resulterat i ett besök i Guangzhou med uppläsningar och ett litterärt pris. Deras bilder, som bygger på Bengt Bergs dikter, har samlats i en konstutställning på Galleri Björken, Sunne Bibliotek, under sommaren 2019. Samarbetet kommer säkert att fortsätta när den stora Corona-krisen ebbat ut.

I väntan på det inträder en period av eftertanke och kontinuerligt litterärt arbete, vilket delvis kommer att uppenbara sig på olika sociala media.

 

Värml-aka-1540-1000-utf

VÄRMLÄNDSKA AKADEMIENS SJUTTONDE HÖGTIDSMÖTE

Lördagen den 1 december 2018 kl.16 på Rackstadmuseet, Arvika
Mötet öppnas av preses Inger Liliequist

PROGRAM:
• Bengt Berg: Nya strövtåg i hembygden • Urban Andersson: Längs en landsväg • Mats Berglund: Låtar på vandring • Peter Olausson: En vägarnas kolportör. Johan Erik Bodin och hans dagböcker • Lars Löfgren: Vart går teatern? Gestaltas av Solveig Ternström • Hans-Olof Boström: Värmländska vägar och milstolpar • Björn Sandborgh: Vägen till Bygda mi, Musikaliskt inslag • Lars Burman: Lärdomens vägar • Carina Ekman: När man har känslor • Björn Sandborgh: Det var dans bort i vägen, musikaliskt inslag • 2018 års Lagerlövpristagare • Presentation av nyinvalda ledamöter

BOKSLÄPP

Boksläpp på St Pauls Bok & Papper i Stockholm
Tisdagen 9/10 kl. 18.30

Välkommen till en poesistund på kvällskvisten när Bengt Berg och Börje Lindström presenterar sina nya diktsamlingar.

Signering och poetiska samtal utlovas!

St Pauls Bok & Papperhandel ligger vid Mariatorget, Sankt Paulsgatan 24.

Inbjudan till en spännande konstutställning där Kina möter Värmland!
 

DIKT | HUS

”Bengt Berg’s Poetry in Architecture”
 
Bengt Berg • Dikter
 
Architecture design & Art work 
Lam Kongchuen & Cherry Tsang
Exhibition by Lin Jiangquan and Dongping, China
 
Galleri Stallet
Vernissage lörd. 6 okt. kl 12.00
 
Gästpoet: Helena Eriksson
 
Utställningen pågår 6 – 28 okt. 2018
 
Sahlströmsgården 
Utterbyn 20, 685 92 Torsby