Något ting varje dag – 4/1: Kalendern 2019

   

Där på skrivbordet ligger de oskrivna dagarna i en fickalmanack. I en låda i ett skåp ligger de genomlevda åren sammanfattade i liknande kalendrar. Sitter och bläddrar i gamla anteckningsböcker och pärmar med dikter som bara inte blivit kastade. På ett gulnat A4 i en av pärmarna står det:

Vad kunde vara mera nödvändigt
än jord under naglarna,
en gnutta förnuft
att plantera liljor i

Skrevs 30 sept 87. Nio år senare hade jag fått ett uppdrag av Värmlands Museum att tillsammans med konstnären Mona Nylin göra en utställning med ting och föremål ur museisamlingarna. Det var väldigt spännande att nosa och rota runt i de väldiga depåer av allt möjligt i de stora magasinen. Utställningen fick namnet TIDENS TING OCH TANKAR och visades på VM sommaren 1996. Under arbetet med denna utställning fanns det anledning att fundera en del på fenomenet “tid”, vad utgör tiden, hur kan man uppfatta och förstå den, vart tar den vägen när den gått …

“Jag är evig, ty det har aldrig funnits någon tid, då jag inte existerat. Inte heller finns det något i rummet, som jag inte varit eller som jag nu är  del av”,  har den spiritistiske författaren Paul Twitchell skrivit.Det är ett sätt att hantera tiden, att göra den till sin egen skugglösa skugga.

T S Eliot skrev:

Närvarande och förfluten tid
är kanske närvarande i kommande tid
och kommande tid inrymd i förfluten tid.
Om all tid är evigt närvarande
är all tid oåterlöslig.

Kyrkofadern Augustinus har ett befriande svar: “Vad är tid? Om ingen frågar mig, vet jag. Om jag önskar förklara för den som frågar, då vet jag inte.”